Sejarah Kampung

 

Sejarah Kampung Baru 76


Kampung  kampung baru merupakan kampung pemekaran pada tahun 2002 dari kampung induk yaitu KAMPUNG KARANG JADI. Kampung baru semula bernama DUSUN BARU, pada pengusulan pemekaran kampung dipandang perlu untuk mengubah nama dusun baru menjadi sebutan lain, maka untuk itu diadakan musyawarah oleh tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat untuk membuat nama kampung , setelah dilakukan pembahasan maka seluruh peserta yang hadir mendukung atas keputusan yang diambil oleh tokoh masyarakat untuk merubah nama dusun baru menjadi KAMPUNG BARU.

Kampung baru mempunyai tiga dusun yaitu dusun suka tani, dusun suka maju, dan delima. Pada tahun 2006 kampung baru telah difenitif yang dikepalai oleh seorang kepala kampung dan dibantu oleh tiga kaur, satu orang sekretaris dan tiga orang kepala dusun. Dalam menjalankan pemerintahan selalu menjujung tinggi kepada azas demokrasi dan musyawarah dalam mengambil keputusan.

Berikut adalah nama-nama kepala kampung yang telah memimpin kampung kampung baru 76 :

Tabel  Penelusuran Sejarah Kepala Kampung.

NO

PERIODE

NAMA KEPALA KAMPUNG

SUMBER INFORMASI

KETERANGAN

1.

2002 – 2005

Parijo

Turiwan

Pendiri kampung

2.

2005 – 2010

Untung

Turiwan

Kepala kampung

3.

2010 s/d sekarang

Syamsul Bahri

Turiwan

Kepala kampung

Facebook Fans Page